5 เหตุผลที่เด็ก ๆ ควรมีทักษะ Public Speaking

1022 จำนวนผู้เข้าชม  | 

5 เหตุผลที่เด็ก ๆ ควรมีทักษะ Public Speaking

ในยุคปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทักษะการพูดในที่สาธารณะ หรือ Public Speaking นั้น คือหนึ่งในทักษะชีวิตที่สำคัญที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกช่วงวัย  โดยเฉพาะการเริ่มเตรียมความพร้อมเรื่องนี้ตั้งแต่ในวัยเด็ก จะช่วยเปิดโอกาสสู่ความสำเร็จในอนาคตได้  

5 เหตุผลสำคัญที่ทำไมเด็ก ๆ จึงควรมีทักษะ Public Speaking:

1.เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง
ทักษะ Public Speaking จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจในตนเองและเคารพในตนเองมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กเกิดความกล้าแสดงออกในการสื่อสารและการกระทำ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเด็กในการแก้ไขและรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวัน หรืออนาคตอย่างกล้าหาญ

เด็ก ๆ ที่เรียน Public Speaking จะสามารถสื่อสารทางบทสนทนาหรือพูดได้อย่างมีเสน่ห์และสร้างสรรค์ และดึงดูดผู้ฟัง ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่สามารถต่อยอดความสำเร็จในอนาคตของเด็ก ๆ ได้ 

2. เสริมสร้างการแสดงออกในห้องเรียน 
นับตั้งแต่เริ่มเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึงวัยทำงาน หลักสูตรการเรียนในปัจจุบัน ได้มีการบูรณาทักษะการพูดในสาธารณะไว้ด้วย โดยมีการสอดแทรกทักษะการพูดในแต่ละวิชา เช่น การนำเสนองานหน้าชั้นเรียน ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม การพูดอภิปราย การตอบคำถามจากเพื่อน ๆ หรือครูผู้สอน รวมไปถึงกิจกรรมการแสดงต่อหน้าคนหมู่มากในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เด็ก ๆ ที่มีทักษะ Public Speaking จะสามารถรับมือกับกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าหากเด็กคนไหนขาดทักษะตรงนี้ จะทำให้สร้างความประหม่า ขาดความไม่มั่นใจ ส่งผลให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ และได้รับคำถาม จะไม่สามารถพูด แสดง และตอบคำถามเหล่านั้นได้ และอาจถึงขั้นกลัวการพูดไปเลยทีเดียว 

3. พัฒนาทักษะการเข้าสังคม
การที่เด็กมีทักษะการพูดในที่สาธารณะ จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการสานสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม นำไปสู่การเชื่อมต่อทางสังคมใหม่ ๆ ที่ง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นกับคนใกล้ตัว เช่น พ่อ แม่ ญาติ ครู และเพื่อน ๆ หรือเวลาพบคนแปลกหน้า พวกเขาจะไม่รู้สึกประหม่า มีความมั่นใจ และสบายใจ ในการทำความรู้จัก แบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ  และการขอความช่วยเหลือ ในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมไปถึงการสู่เข้าสังคมที่มีความสนใจในสิ่งที่ชอบเหมือนกัน ทั้งโลกออฟไลน์และออนไลน์ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะช่วยจัดการความลังเลใจที่จะสื่อสารกับผู้คนในเหตุการณ์ต่าง ๆ ของการใช้ชีวิตประจำวัน

4. ต่อยอดทักษะรอบตัว 
ทักษะ Public Speaking เป็นทักษะที่บูรณาการความสามารถหลาย ๆ ด้านไว้ด้วยกัน นอกเหนือจากเด็ก ๆ จะได้ฝึกการพูดต่อหน้าผู้คนแล้ว ยังจะได้ต่อยอดด้านอื่น ๆ ด้วย 

การคิด เด็กจะได้มีโอกาสใช้การคิดเพื่อวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล รู้จักเรียบเรียงเนื้อหา เลือกคำศัพท์ หรือถ้อยคำที่จะใช้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องสื่อสารให้เห็นภาพตาม ​ 

การพูด เด็ก ๆ จะได้ฝึกการออกเสียง การใช้โทนเสียง การใช้น้ำเสียง และจังหวะการพูดต่าง ๆ มาส่งเสริมให้การสื่อความหมายมีพลังมากขึ้นตามความเหมาะสมเมื่อสื่อสารไปยังผู้ชมและผู้ฟัง  

การฟัง ในการเตรียมการพูดแต่ละครั้ง เด็ก ๆ ต้องหาข้อมูลเปิดรับสารหลายประเภทในหัวข้อที่หลากหลาย พวกเขาจะได้เรียนรู้ที่จะเปิดรับมุมมองที่แตกต่าง จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และได้แสดงการตอบโต้ได้อย่างเหมาะสม เพราะพวกเขาจะเข้าใจและสามารถจับประเด็นที่ซับซ้อนได้ 

5. สร้างทักษะความเป็นผู้นำ
ทักษะ Public Speaking เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ เพราะเป็นรากฐานสำคัญของคุณลักษณะผู้นำที่ดี 

Public Speaking จะช่วยให้เราสามารถการโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ การสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีม และการสื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้กับทีม 

เด็กที่ได้มีโอกาสฝึก Public Speaking จะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีกว่า เข้ากับผู้อื่นได้ดีกว่า และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำที่ดีมากกว่าเด็กที่ไม่เคยได้ฝึก Public Speaking ซึ่งความต่างตรงนี้อาจจะนำมาซึ่งโอกาสในการเป็นผู้นำของห้อง ผู้นำชั้น ผู้นำกลุ่มกิจกรรมที่โรงเรียน หรือเป็นตัวแทนโรงเรียนในกิจกรรมต่าง ๆ  และจะช่วยทำให้เด็ก ๆ โดดเด่นเมื่อต้องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือองค์กรช้ันนำในอนาคต 

*** 
สุดท้ายนี้ ทักษะการพูดในที่สาธารณะ หรือ Public Speaking จึงสำคัญกับเด็ก ๆ เพราะการสื่อสารคือหัวใจในการใช้ชีวิตประจำวันและเปิดโอกาสที่ดีในภายหน้า ทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 

เด็กที่มีทักษะเหล่านี้ติดตัวตั้งแต่วัยเยาว์ จะสามารถต่อยอดทักษะนี้เพื่อนำไปใช้ในระดับมหาวิทยาลัยและการทำงานในอนาคตได้ ฉะนั้นการพูดในที่สาธารณะจึงเป็นทักษะสำคัญที่ควรมีและต้องฝึกฝน ถ้ามีโอกาส ก็ควรให้เด็ก ๆ เริ่มฝึกทักษะ Public Speaking ตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้